otrdiena, 2011. gada 20. septembris

Sprīdīša skola aicina!

Jaunajā mācību gadā Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skola” aicina sākumsskolas skolēnus reizi mēnesī uz izglītojošiem sarīkojumiem.
„Sprīdīša skola” ir Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas projekts tradicionālās kultūras apguvei, kura mērķauditorija ir sākumskolas skolēni. Īpaši sarīkojumi notiek arī pirmskolas bērniem un pieaugušajiem. Katru mācību gadu “Sprīdīša skolu” apmeklē vairāk kā 3200 sākumskolēnu, aptuveni 3000 pieaugušo un 2000 ģimeņu ar bērniem..
     „Sprīdīša skolas”  nodarbības ir atraktīvs lektorijs, kur skolēni iesaistās gan izzinošās, gan praktiskās, gan mākslas nodarbībās, gan  spēļu un rotaļu formā  mūsu valstī pazīstamu mākslinieku, mūziķu un zinātnieku vadībā apgūst zināšanas un prasmes, kas svarīgas mūsu bērniem, bet kurām skolu programmās ierādīta mazāka vieta.
  Jaunajā mācību gadā „Sprīdīša skolas” sarīkojumu tēmas sākumskolēniem būs saistītas ar gadskārtām, tēmu risinājumā atradīsim daudz jauna piemēram – decembra aukstumā sajutīsim vilnas siltumu un izzināsim aitas, janvāra salā runāsim par ledu un jūru, martā, kad „atmostas” zeme, izzināsim zemes iežus. Tēmu sarīkojumu norisēs izmantosim dažādas metodes - gan spēles, rotaļas un dejas, gan praktisku darbošanos ar dabas materiāliem, gan improvizētu leļļu teātra spēli, kā arī muzicēšanu.
„Sprīdīša skolas”  sarīkojumu kalendārs:
Sarīkojums par godu A. Brigaderes dzimšanas dienai 15.10.2011. plkst. 10:00 RLB
Pasaku lugas „ Sprīdītis” autorei A. Brigaderes  150 dzimšanas dienai veltīts sarīkojums.
Sarīkojums skolotājiem un ģimenēm ar bērniem. Īpaši mīļi aicināti tie skolēni un skolotāji, kas mūsu sarīkojumu apmeklēja 2001./ 2002. mācību gadā. 
Lūgums pieteikties pa tālruni 29528421, informācija www. rlb.lv
Sarīkojumu atbalsta Rīgas dome, ieeja bez maksas.
„ Sprīdīša skola” sākumskolas skolēniem Rīgas Latviešu biedrībā
no plkst.11:00 līdz 13:30
27. 10. 2011.  „ Pasaka par Sprīdīti”
10.11. 2011. „Mārtiņa gailīši un Rīgas gaiļi”
22.12. 2011. „Vilna un aitiņas”
19.01.2012.  „Ledus un jūra”
16.02.2012. „Sprīdīša Metenis”
15. 03. 2012. „Zemes mātes atmoda”
19.04. 2012. „ Sprīdīša Lieldienas”
19.05.2012. Radošās darbnīcas brīvā dabā.
Katrā sarīkojumā skolēni iesaistās 4 vai 5 nodarbībās.
Dalības maksa skolēnam par sarīkojumu Ls 2,00.
Klases skolotāju pavadībā pieteikt pa tālruni 29528421,
Nāciet  uz Rīgas Latviešu biedrību!
Aiciniet ciemos „Sprīdīša skolu”!

Nav komentāru: