ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs

Sprīdīša skola integrācijas projektā

Rīgas Latviešū biedībā norit vairāki integrācijas projekti. Sprīdīša skola tajos aktīvi piedalās. Attēlos redzam, kā Jāņu zinības apgūst sveštautieši un viņu bērni.
otrdiena, 2012. gada 17. aprīlis

svētdiena, 2012. gada 11. marts

trešdiena, 2012. gada 25. janvāris

Metenī brauksim uz Sprīdīša skolu!„Uz Meteni tālu braucu ”
Š.g. 16. februārī  no plkst. 11:00 līdz 13:30  Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas „Sprīdīša skola” gaida tālus un tuvus Meteņbērnus no Rīgas un Rīgas apkārtnes skolām uz izglītojošu sarīkojumu tradicionālās kultūras apguvei. Sarīkojumā skolēni varēs izzināt Meteņa tradīcijas, piedalīties Pelnāža teātrī, mācīties Meteņa dziesmas, sacensties Meteņa lielībnieku spēlēs un dejās. 
Līdzi jāņem ērti apavi, katram bērnam pie apģērba piestiprināta pazīšanās zīme – norādot vārdu, klasi, skolu. Vēlams katrai klasei sagatavot īsu Meteņa „lielību” – pieteikt īpašu klases vai skolas sasniegumu, kā arī sagatavot katrai klasei 2 Meteņa maskas. Dalības maksa Ls 2,00. Klašu pieteikšanās un informācija 
līdz 13.02.2012.; pa tel. 29528421; www.rlb.lv
Piedāvājam arī izbraukuma sarīkojumus.
Folkloras komisijas vadītāja
Margita Poriete
26844324 

sestdiena, 2011. gada 10. decembris

Slapjais laiks liek domāt par vasaru

Sprīdīša skolā, kā jau visās skolās notiek Ziemassvētku gaidīšana. Pirms sāksies lielie Ziemassvētku danči, ir īstais brīdis pakavēties skaistajā vasarā.

S. Stares foto no Sprīdīša skolas sarīkojuma Vērmanes dārzā.

piektdiena, 2011. gada 21. oktobris

Tiekamies RLB

Sprīdīša skola daudz brauc ciemos, bet, kad atgriežas pie savas Māmuļas (RLB), tad tik uzrīko pa kādai pasakai.

pirmdiena, 2011. gada 17. oktobris

Sprīdīša skolai – 10

Jāsaka, ak, kā gan tas laiks skrien!

Sestdien, 15. oktobrī Rīgas Latviešu biedrībā nosvinējām Sprīdīša skolas 10 gadu dzimšanas dienu kopā ar rakstnieces A. Brigaderes 150.

Paldies visiem, kas atnāca un mūs sveica!

Te esam mēs jau pēc sarīkojuma!